Pál elég sokat írt nekünk a kegyelmi ajándékokról. (1Kor12.) De mik is azok? Különleges képességek, amiket Isten adott, és a Szentlélek által működnek? Nézzük meg: „Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon…