A legnagyobb ajándék, hogy Jézus meghalt értünk, azért hogy életünk lehessen. „Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért.” (Jn 15,13) Miután Jézus felment a Mennybe elküldte a 3. isteni személyt, hogy mindig velünk legyen, a…

Ha ráguglizunk arra a szóra, hogy Szentlélek, természetesen elsőnek egy wikipedia oldal jön be, ahol ez áll: „A Szentlélek avagy Szent Szellem (héberül רוּחַ הַקֹּדֶ‏‏שׁ rúach ha-qódes, görögül: pneuma hagion [πνεῦμα…

Pál azt írja egyik levelében, hogy „változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek mi az Isten akarata, mi az, ami jó, neki tetsző, és tökéletes.” (Róm 12,2.) Mi az, ami változik, miután Jézust befogadtuk? Mondhatni szinte minden. Isten mindent…

 Azért járunk gyülekezetbe (keresztény közösségbe), mert Isten nemcsak hitre hív, hanem arra is, hogy tartozzunk valahová. Rick Warren ezt írja: „Az egyház annyira fontos, hogy Jézus meghalt érte a kereszten: Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte.…

 A Bibliában van megírva, hogy Jézus a Szentlélektől, és egy Mária nevű szűztől született Betlehemben. Jézus Isten Fia volt tehát, Mária és férje József az ács nevelték fel. Mikor felnőtt sok jót tett az emberekkel azon a vidéken ahol élt, bármerre is járt. Az emberek…